IV Konferencja PMI PC Oddział Śląsk

2O listopada 2O17

Video relacja

Złoty Sponsor

Prelegenci

Jakub B. Bączek

Marzenia Się Nie Spełniają. Marzenia się spełnia.

Mówca inspiracyjny i trener mentalny

Jakub B. Bączek zaprasza na PM Manię

 

Jakub B. Bączek - trener mentalny i biznesowy, właściciel kilku firm i autor książek, inspirujący mówca. Dzięki osiągniętym sukcesom doszedł do etapu wolności finansowej. Współpracował między innymi z UEFA, Walt’em Disney’em, PZPN, PZPS, Play, Coca-Colą, PZU, Greenpeace, Warner Bros.
Zapraszamy do odwiedzenia jego strony: http://www.jakubbbaczek.pl/

Podczas swojego wykładu pokaże na własnym przykładzie i na przykładzie swoich biznesów o tym, że marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Przedstawiając własną fascynującą historię młodego chłopaka, który w życiu nie miał łatwo, i który mógł liczyć tylko na siebie, a który po kilku latach został emerytem z kilkoma milionami na koncie, mistrzem świata w siatkówce i autorem kilkunastu bestselerów, pokaże jak można odmienić swoje życie za pomocą zmiany nawyków mentalnych. Pokaże sposoby, które sprawiły, że polska drużyna siatkówki została mistrzami świata, że może dziś sobie pozwolić na 25 urlopów rocznie, że ma kilka samodzielnie funkcjonujących firm, że jest spełnionym i szczęśliwym człowiekiem, który swoją niespożytą energią zaraża coraz większe tłumy fanów.

Ewa Szroborz

Ekspertka w panelu dyskusyjnym: Zmieniający się świat projektowy vs rynek pracownika – jak skutecznie i efektywnie szukać i wdrażać pracowników

HR BUSINESS PARTNER W CAPGEMINI POLSKA

 Ewa Szroborz zaprasza na PM Manię

 

Od 12 lat w działach HR, w tym od 7 lat w branży outsoucingowej. Na co dzień współpracuje z managerami średniego oraz wyższego szczebla wdrażając strategie HR w części Cloud Infrastructure Services. Brała udział w licznych projektach związanych z zarządzaniem zmianą w organizacji, takich jak transformacje do nowego modelu biznesowego, restrukturyzacje czy przejęcia pracowników. Aktywnie współuczestniczy w inicjatywach dotyczących strategii rekrutacyjnej oraz employer brandingowej. Capgemini Polska jest zdobywcą licznych branżowych nagród w obszarze HR jak np. ABSL Diamonds czy Employer Branding Excellence Awards.

Ewa Palarczyk

Ekspertka w panelu dyskusyjnym: Zmieniający się świat projektowy vs rynek pracownika – jak skutecznie i efektywnie szukać i wdrażać pracowników

PMP – dyrektor wykonawczy ds. projektów inwestycyjnych w Grupie TAURON.

 

Project manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w kraju i zagranicą. Odpowiada za opracowanie strategii inwestycyjnej Grupy TAURON, a także przygotowanie oraz nadzór nad realizację kluczowych projektów inwestycyjnych w Grupie, takich jak budowa bloku węglowego na parametry nadkrytyczne Jaworzno 910 MW czy budowa bloku gazowo-parowego 450 MW w Stalowej Woli. Łączny budżet portfela nadzorowanych inwestycji w obszarach wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, dystrybucji energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii to ponad 14 mld zł do 2020 r.

Ewa Palarczyk wraz z zespołem z sukcesem opracowała i wdrożyła nowe procesy przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w Grupie TAURON, na poziomie portfela i pojedynczych projektów.

Absolwent licznych kursów i studiów z zakresu zarządzania projektami, ryzykiem.

Marek Skała

Jak być dobrym przywódcą we własnym projekcie - zasady przywództwa i manipulacji

Trener warsztatowy, coach, mówca inspiracyjny, konsultant biznesowy.

Marek Skała zaprasza na PM Manię

 

Właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń, Najlepszej Firmy Szkoleniowej 2014. Od 25 lat prowadzi projekty szkoleniowe i rozwojowe dla największych polskich i światowych koncernów. Moderator warsztatów strategicznych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członek ICF, ASTAD oraz International Federation of Journalists. Autor książek i dziennikarz – publicysta, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu oraz dwa bestsellery Psychologia Zmiany – rzecz dla wściekniętych i Manipulacja Odczarowana. Otrzymał nagrody: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR. Prowadzi gościnnie zajęcia z PR i HR na kilku uczelniach w kraju.

Joanna Pauly

Analiza ryzyka metodą EMV - Expected Monetary Value - warsztat

Project&portfolio manager i coach, PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R, asesor wiodący PPEA

Joanna Pauly zaprasza na PM Manię

 

Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® - pierwszej w Polsce placówki kształcenia zawodowego project managerów. Doświadczenie - ponad 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł. Jest członkiem Business Centre Club a także w International Project Management Association. Uczestniczy w działaniach samorządu gospodarczego i zawodowego, promuje społeczną odpowiedzialność biznesu, dobre praktyki projektowe i jakość usług rozwojowych. Jest twórcą Festiwalu Innowacji w Gliwicach. Członek zarządu i ekspert ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, asesor i ekspert przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, juror konkursu Dobre Praktyki EFS oraz asesor wiodący nagrody Polish Project Excellence Award 2016. Zaplanowała i kierowała ponad 70 projektami z różnych dziedzin, w tym infrastrukturalnych i szkoleniowych. Project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Agile Scrum, M_o_R. Posiada wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami. Specjalistka w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z zewnętrznych źródeł finansowania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z: klientami korporacyjnymi menadżerami, przedsiębiorcami i przyszłymi przedsiębiorcami, klientami indywidualnymi. Posiada w swoim portfolio blisko 20 tys. efektywnych godzin szkoleniowych i doradczych. Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska IPMA Polska.

Katarzyna Zimoch

Ekspertka w panelu dyskusyjnym: Zmieniający się świat projektowy vs rynek pracownika – jak skutecznie i efektywnie szukać i wdrażać pracowników

Psycholog Biznesu, HR Business Partner w Grupie SARE

 

HR Business Partner z doświadczeniem w zarządzaniu projektami HR. Opracowuje i wdraża kompleksowe rozwiązania. Zakres prowadzonych projektów obejmował m. in.: rekrutację i selekcję personelu, wdrażanie modeli kompetencyjnych, programy rozwojowe dla pracowników, systemy ocen, Assessment/ Development Center, procesy direct search i działania Employer Brandingowe.

Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące współpracę z firmami w takich branżach jak IT, produkcja przemysłowa, górnictwo, handlowa

Jako HR Business Partner wspiera  merytorycznie organizacje w budowaniu polityki personalnej, wyznaczaniu strategi HR, inicjując zmiany, planując działania rozwojowe. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa.

Marzena Jankowska

Stres nie istnieje! Jak dzięki odporności psychicznej zwiększyć efektywność o 25%

Trener biznesu, Coach, Przedsiębiorca

Marzena Jankowska zaprasza na PMmanIa

 

Od 10 lat prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji i organizacji pozarządowych.
Interesuje ją to, co działa w psychologii. Popularyzuję wiedzę na temat siły i odporności psychicznej
(mental toughness) prowadząc badania i warsztaty autorską metodą 7Cs™ oraz pisząc artykuły i
książki. Współautorka poradnika „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania”, Edgard, 2015 r.

dr Marcin Żmigrodzki

Jak rozwijać kompetencje projektowe na podstawie symulacji do zarządzania projektami Castra Romana. Premiera pierwszej darmowej symulacji projektowej.

PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, SS Black Belt

 

Wieloletni kierownik projektów, dyrektor departamentu zarządzania projektami i procesami w banku, wiceprezes firmy produkcyjnej.

Wykładowca na konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania projektami i Six Sigma, menedżer programu six sigma, zdobywca nagrody PMI® Award 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 za najlepsze na świecie szkolenia z zarządzania projektami, PMI Poland Chapter Product Award 2010 oraz ISAGA 2014 Award za najlepszy warsztat interaktywny na świecie, kierownik studiów magisterskich z zarządzania projektami na Wyższej Szkole Bankowej i Akademii Leona Koźmińskiego. W 2010 roku także kierownik projektu – finalisty konkursu Polish Project Excellence Award 2010 oraz w 2003 kierownik projektu nagrodzonego przez Microsoft w konkursie Inicjatywa. NET.

Autor artykułów na temat zarządzania a także książek Zarządzanie projektami dla początkujących oraz Project Management for Beginners.

dr Tomasz Kopczyński

Podejście systemowe w zarządzaniu projektami

Ekspert w zakresie zarządzania projektami, kompetencjami i zmianami.

 

Przez kilka lat związany z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Aktualnie właściciel firmy doradczej Synergia specjalizującej się w obszarze zarządzania projektami i zarządzania zespołami ludzkimi.

Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania projektami oraz kierowania zespołami i zarządzania kompetencjami.

Doktor ekonomii, od 19 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Twórca i wykładowca Project Management na studiach MBA (Atlanta, Georgia State University), założyciel i wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym, koordynator IPMA-Student na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Autor i współautor artykułów i 5 książek dotyczących zarządzania, w tym: Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie, Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu projektami.

dr Piotr Pinoczek

Ekspert w panelu dyskusyjnym: Zmieniający się świat projektowy vs rynek pracownika – jak skutecznie i efektywnie szukać i wdrażać pracowników

Wiceprezes firmy szkoleniowo-doradczej Future Think Sp. z o.o.

Piotr Pinoczek zaprasza na PM Manię

 

Menedżer, konsultant, trener. Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent studiów podyplomowych Public Relations.

Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 19 lat jako menedżer operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami. Od 16 lat czynny project manager.

Akredytowany trener PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Posiada także certyfikaty Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Prowadzi również doradztwo i szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie).

Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich oraz współautor naukowych projektów badawczych. Wykładowca uniwersytecki z dziedziny zarządzania. Członek zespołu redakcyjnego polskiej edycji książki „Making sense of change management”.

Marcin Celejewski

Kluczowe czynniki sukcesu efektywnego wdrożenia złożonych zmian w dużych organizacjach

Konsultant Biznesowy

 

Ekspert i entuzjasta rosnącej roli Customer Experience w organizacjach, wdrażający ją z powodzeniem w życiu zawodowym. Jeden z kluczowych architektów historycznych zmian w szeroko rozumianym obszarze handlowym, jakości obsługi i satysfakcji klienta w PKP Intercity. Doświadczony menedżer wysokiego szczebla (C-level).

Ekspert w zakresie budowania, wdrażania, zarządzania i restrukturyzacji strategii handlowej, sprzedażowej i korporacyjnej, jak również budowania i zarządzania relacjami kooperacyjnymi i korporacyjnymi.

C– level Project Manager mający wymierne efekty w zakończonych sukcesem wdrożeniach klienckich i inwestycyjnych projektów zarządzanych w skali międzywydziałowej, międzyorganizacyjnej oraz międzynarodowej.

W ostatnich latach członek Zarządu ds. Handlu i Prezes Zarządu w PKP Intercity i PLL Lot S.A. Obecnie niezależny konsultant biznesowy.

Andrzej Szastok

Ekspert w panelu dyskusyjnym: Zmieniający się świat projektowy vs rynek pracownika – jak skutecznie i efektywnie szukać i wdrażać pracowników

Trener biznesu, coach, specjalista marketingu politycznego.

Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie SWPS i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obszary jego zainteresowań zawodowych to negocjacje, racjonalność w podejmowaniu decyzji, wystąpienia publiczne i rozwijanie kompetencji menedżerskich.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji, budowania zespołów, zarządzania konfliktem, negocjacji handlowych i biznesowych, zarządzania zespołem pracowniczym, motywacji, asertywności, zarządzania czasem, kreowania wizerunku, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Prowadzi także warsztaty z zakresu strategii i organizacji kampanii wyborczych oraz doradza sztabom kandydatów na posłów i radnych podczas kampanii wyborczych

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu z siedzibą we Wrocławiu.

/